جلسه با حضور سرمایه گذاران در شهرداری سرعین برگزار شد