برگزاری المپیک زمستانی سرعین با حضور شرکت کنندگان از سراسر کشور