دکتر رام شهردار سرعین با اعلام این خبر گفت: طی جلسه ای که قبل از ظهر امروز با مدیر کل دفتر طرح ریزی شهری و طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در محل وزارتخانه مذبور داشتیم دستور بازنگری سریع طرح جامع گردشگری سرعین با شرح خدمات ویژه گردشگری اخذ گردید .