🔹میرجعفریان معاونت امور عمرانی استانداری اردبیل ضمن بازدید از نحوه باز گشایی معابر عمومی توسط اکیپ برف روبی شهرداری از نزدیک به بررسی مسایل و مشکلات شهری پرداخت.

🔹در این بازدید که با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سرعین انجام گرفت .صاحبعلی رام شهردار سرعین ضمن قدردانی از پیگیریهای معاونت امور عمرانی استانداری خواستار تخصیص اعتبارات ویژه جهت توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهر باتوجه به جایگاه ممتاز سرعین بعنوان نگین گردشگری  ایران  شد .

🔻روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری سرعین