▫️صبح امروز با حضور دبیر معاون توسعه منابع و مدیریت انسانی استانداری اردبیل ،فرماندار ،شهردار ،اعضای شورای شهر و سایر مسئولین جلسه شورای اداری و اقتصاد مقاومتی شهرستان سرعین برگزار شد