▫️به گزارش روابط عمومی شهرداری سرعین میرجعفریان با همراهی فرماندار شهرستان ، اعضای شورای شهر و شهردار سرعین از وضعیت مراکز تجاری ، خدماتی ،اقامتی و آبدرمانی های سرعین بازدید کرد.