⭕️ طرح جمع آوری سبزه و ماهیان قرمز عید


▫️همزمان با ۱۳ فروردین روز طبیعت به همت شهرداری سرعین  "طرح جمع آوری سبزه و ماهیان قرمز عید" در ورودی شهر توریستی سرعین با استقبال همشهریان و گردشگران برگزارشد .