شهردار سرعین در گفت وگو با سایت رسمی شهرداری اظهار کرد: به منظور هدایت آب های سطحی عملیات کانال کشی مسیر پشت هتل لاله سرعین در حال اجرا است .

 شهردار سرعین  افزود: بارندگی و تبدیل شدن آن به رواناب های شهری به نحوی است که ساماندهی آن نیاز به انجام عملیات هدایت آبهای سطحی دارد و هدایت آن به سمت کانال های خروجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 وی با بیان اینکه طول این پروژه ۲۵۰ متر و اعتبار آن ۸۰میلیارد ریال است، خاطرنشان کرد: این طرح به منظور جلوگیری از آبگرفتگی معابر اصلی و هدایت رواناب های شهری حاصل از بارش نزولات آسمانی صورت می گیرد.

 رام با اشاره به اهداف این پروژه اظهار کرد: در سالهای اخیر ریزش نهر های سنتی باعث آبگرفتگی معابر و هتل های منطقه می شد به طوری که شهرداری با اجرای این طرح به نوعی مدیریت بحران در  منطقه کرده است.

 شهردار سرعین همچنین ادامه داد: ایجاد این پروژه و احداث خیابان در این نقطه از شهر باعث رفع گره ترافیکی در هسته مرکزی شهر توریستی شده و همچنین به دلیل پرتگاه بودن مسیر باعث هدایت آبهای سطحی و پساب آبگرم های شهر و ریزش نهرهای سنتی کنزق و جلوگیری از سیلاب های فصلی می شود
✍ مهدی صبوری