به گزارش روابط عمومی شهرداری سرعین ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سرعین با دکتر باقرزاده فرماندار شهرستان به مناسبت هفته دولت دیدار کردند .