به گزارش روابط عمومی شهرداری سرعین ؛ عملیات روکش آسفالت بلوار شهدا(خروجی سرعین به طرف روستای ویلادره) که از مطالبات مهم و چندین ساله اهالی شریف سرعین بود آغاز شد .