◽️ در همایش شهرداران استان اردبیل که صبح سه شنبه ۱۷ اسفند ماه در سالن شیخ صفی الدین  استانداری برگزار شد دکتر رام شهردار سرعین  بعنوان نماینده شهرداران استان اردبیل انتخاب شد

🔸در این انتخابات از بین ۳۳ شهرداری استان برای انتخاب نماینده شهرداران اردبیل در مجمع شهرداران کشور رأی گیری شد که صاحبعلی رام  شهردار سرعین به عنوان نماینده شهرداری های استان اردبیل انتخاب شد

🔻روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری سرعین