به گزارش روابط عمومی شهرداری سرعین ؛ صبح امروز طی  جلسه مشترک رئیس و نائب رئیس شورای شهر و شهردار سرعین با مهندسین مشاور طه(هلدینگ خاتم)جهت بررسی نهایی طرحهای ارائه شده اجرایی پل کمربندی سرعین در تهران برگزار شد . 

<