ادامه عملیات اجرایی پروژه دیوار حائل نهر کنزق


به گزارش روابط عمومی شهرداری سرعین ؛ عملیات اجرایی پروژه دیوار حائل نهر کنزق که جز مطالبات چندین ساله مردم  بود به همت اعضای شورای شورای شهر و شهردار سرعین و  با پیشرفت فیزیکی قابل قبول در حال انجام می باشد .