بازدید روزانه شهردار سرعین از روند اجرای پروژه های عمرانی

عمران در سرعین با شتاب ادامه دارد

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرعین با ادامه روند زیرسازی پروژه تقاطع کمربندی پیامبر اعظم(ص) و حجاب ، دکتر رام شهردار سرعین در این پروژه عمرانی حاضر و از نزدیک ناظر پیشرفت فیزیکی این عملیات عمرانی شد .