ترکیب هیات رئیسه سال سوم دور ششم شورا/موسی زاده رئیس شورای شهر سرعین شد 

در جلسه صبح امروز شورای شهر سرعین ترکیب هیات رئیسه سال سوم دور ششم شورا مشخص شد که آقایان میرزا بابا موسی زاده بعنوان رئیس شورا و جعفر بذری بعنوان نائب رئیس شورای شهر سرعین برای سال سوم دور ششم انتخاب شدند.

همچنین محسن حسین پور به عنوان منشی شورای شهر سرعین انتخاب شد.