استقبال و اهدا هدیه به اولین مسافران نوروزی سرعین 

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرعین،همزمان با لحظه تحویل سال،فرماندار، رئیس و اعضای شورای شهر،معاون شهردار و سایر مسئولان شهرستان با اهدا هدیه به اولین مسافرانی که در سال جدید وارد شهر چشمه های بهشتی شدند از انها استقال کردند. 

۱۴۰۳/۰۱/۰۱


وابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهر نمونه گردشگری سرعین