بازدید اعضای کمیسیون زیباسازی شهرداری سرعین از محل اجرای طرح های تصویب شده در این کمیسیون

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری سرعین؛اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سرعین با حضور در پارک آناهیتا در خصوص محل اجرای طرح های تصویب شده در کمیسیون زیباسازی تبادل نظر و تصمیم گیری کردند.