بازدید روزانه شهردار سرعین از روند اجرای پروژه های عمرانی

عمران در سرعین با شتاب ادامه دارد


به گزارش روابط عمومی شهرداری سرعین دکتر صاحبعلی رام شهردار سرعین با حضور در ساختمان جدید غسالخانه آرامستان رضوان ناظر پیشرفت این پروژه عمرانی شد .

گفتنی است این پروژه عمرانی جز مطالبات چندین ساله اهالی و ریش سفیدان  منطقه بود که  با همت اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سرعین عملی شد .