عملیات عمرانی پل بزرگ کمربندی ، عمران در سرعین ادامه دارد ...

 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری سرعین ، صبح امروز اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سرعین از روند اجرای عملیات عمرانی ، تجهیز کارگاه و همچنین عملیات آزمایش خاک پل بزرگ کمربندی سرعین بازدید بعمل آوردند . 

 گفتنی است پل بزرگ کمربندی سرعین جز مطالبات چندین ساله اهالی این شهر بوده که عملیات عمرانی این پروژه در حال انجام می باشد .