همایش آموزشی و نشست شهرداران استان تهران در سرعینبه گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری سرعین؛عصر امروز با حضور مهندس میرجعفریان معاون عمرانی و مهندس هاشمی مدیرکل امور شهری استانداری اردبیل به همراه دکتر رام شهردار سرعین همایش آموزشی و نشست شهرداران استان تهران در محل هتل ارشاد سرعین برگزار شد