بازدید مهندس هاشمی مدیر کل امور شهری استانداری به همراه دکتر رام شهردار سرعین از پروژه های عمرانی شهرداری سرعین


به گزارش روابط عمومی شهرداری سرعین ، با حضور مدیر کل امور شهری استانداری اردبیل  و شهردار سرعین از پروژه های عمرانی شهرداری که جز مطالبات چندین ساله مردم سرعین بود بازدید بعمل آمد .